Bestill halve dager, hele dager, eller oppdrag over flere dager

Bestill fleksibel
Tospråklig
assistent/kulturtolk
fagarbeider 
dine premisser

Barnevern, NAV, Barnehager, skoler, SFO/AKS eller til andre bedrifter

Hva er en Tospråklig assistent?

Tolk? Kulturtolk? Morsmålslærer eller Tospråklig assistent? Begreper det kan være lett å blande.

En tolk er bundet av et sett retningslinjer som forteller hvordan tolken skal utføre sitt yrke. Tolken skal gjengi innholdet i en samtale på et annet språk, nøyaktig og akkurat slik det sies. En tolk skal aldri påta seg andre oppgaver enn tolking under samtalen.

En tospråklig assistent har en annen og friere rolle og er ikke bundet av tolkens retningslinjer og fungerer mer som en medhjelper.

En tospråklig assistent skal aldri erstatte bruk av tolk, men kan benyttes som en tilleggstjeneste.

Ønsker du å høre mer?

Kontakt oss for en uforpliktende prat.

E-post

post@salita.no

Ring oss

04523

Hvem kan benytte Tospråklig assistent?

Tospråklige assistenter kan benyttes på mange ulike arenaer og benyttes ofte i barnehager, på skoler og på SFO/aktivitetsskole  – som har flerspråklige barn med behov for språklig støtte. Tospråklige assistenter kan benyttes både for barn som er nyankommet til Norge eller når barn møter språklige, sosiale og kulturelle utfordringer på et mer generelt nivå.

I barnehage, skole og SFO/aktivitetsskole kan en tospråklig assistent bidra til:

 • Integrere alle barna i barnegruppen i fellesskapet.
 • Hjelpe barn å forstå og gjøre seg forstått i barnehagen, på skolen og på SFO. 
 • Fungere som en brobygger mellom barn med minoritetsspråklig bakgrunn og barn med majoritetsbakgrunn.      
 • Være en medhjelper for å oppnå god kontakt mellom hjem og barnehage, skole, SFO/aktivitetsskole. 
 • Bidra til å synliggjøre språklig og kulturelt mangfold

Hvem er Salitas Tospråklige assistenter?

Salitas tospråklige assistenter er personer som innehar flerkulturell kompetanse, har lang og bred tolkerfaring og mange har i tillegg pedagogisk utdanning.

Eksempler på arbeidsoppgaver Salitas tospråklige assistenter påtar seg:

  • Være en del av de daglige aktivitetene sammen med barn i barnehage, på skole og SFO/aktivitetsskole.
  • Bidra til at barn får en positiv flerspråklig utvikling, både på første- og andrespråkene.
  • Sikre at barna får delta likeverdig i lek og hverdagsaktiviteter.
  • Sikre at fagstoff som elevene blir introdusert for på skolen først blir gjennomgått på elevenes morsmål.
  • Synliggjøre språklig og kulturelt mangfold på arenaer som skole og barnehage.
  • Skape og opprettholde gode relasjoner til barna.
  • Skape og opprettholde et godt personal- og foreldresamarbeid.

enkelt / raskt / pålitelig

4 grunner til å velge Salita

200+ språk tilgjengelig

Salita har tospråklige assistenter tilgjengelig på en rekke språk og dialekter.

Rask tilbakemelding

Salita garanterer rask tilbakemelding på alle henvendelser

Bakgrunnskontroll

Alle våre tospråklige assistenter har signert taushetserklæring, samarbeidsavtale og er kvalitetssikret av Salita.

24/7 support

Salita er tilgjengelig på telefon: 04523 hele døgnet