Slik fungerer det

Rekruttering

Salita rekrutterer dyktige flerspråklige assistenter med ulik bakgrunn og med erfaring som tolk. Rekruttering skjer gjennom vårt eksisterende nettverk av flinke kandidater, samt via sosiale medier som Facebook og LinkedIn.

Kvalitetssikring

For å kunne ta oppdrag som flerspråklig assistent for Salita, henter vi inn referanser og attester fra frilanseren for å kvalitetssikre deres erfaringer og være sikre på at de er skikket til jobben.

Vandelsattest

Når det gjelder arbeid i barnehage, på skole, eller andre oppdrag som involverer barn, vil Salita alltid be om vandelsattest før den tospråklige assistenten vurderes for oppdraget.